Populärvetenskap

Forskning och utveckling handlar oftast om väldigt intressanta saker. Svårigheten för många är dock att förklara vad det faktiskt handlar om så att fler kan förstå. För att nå ut till en bredare massa kan det behövas en journalist som kan göra komplexa vetenskapliga samband mer lättförståeligt. Jag har under många år arbetat med att skriva populärvetenskapliga texter till tidningar, webb och nyhetsbrev. Dessa texter har i första hand handlat om forskning och utveckling rörande energi, miljö, klimat och teknik.

Jag skriver framförallt två typer av populärvetenskapliga texter. Främst handlar det om ny forskning och utveckling som behöver nå ut till användare, finansiärer och beslutsfattare, men också när forskning och utveckling har kommersialiserats och blivit en produkt eller en tjänst i ett företag. Då är det viktigt att få kunder att förstå nyttan med produkten eller tjänsten.

Oavsett målgrupp så krävs det att forskning och utveckling görs begriplig utan att den förenklas för mycket.