Kunder

Business Region Göteborg

Chalmers Ventures

Energiforsk

Energiföretagen Sverige

Energimagasinet

Energimarknadsbyrån

Entreprenör

ERA

Fjärrsyn

Fjärrvärmetidningen

FVB

Företagarna

IQ Samhällsbyggnad

Miljöaktuellt

Sjöfartstidningen

Sveriges Kommuner och Landsting

Svensk Fjärrvärme

Svenskt Näringsliv

Tidningen El

Uppfinnaren & Konstruktören