Kunder

Tidningar som jag har skrivit åt:

Energimagasinet, Entreprenör, ERA, Fjärrvärmetidningen, Aktuell Hållbarhet, Sjöfartstidningen, Tidningen El, Tidningen Energi, Uppfinnaren & Konstruktören och Villaägaren.

Företag och organisationer som jag har jobbat åt:

Business Region Göteborg, Chalmers Ventures, Energiforsk, Energiföretagen Sverige, Energimarknadsbyrån, FVB, Företagarna, IQ Samhällsbyggnad, Second Opinion, Sveriges Kommuner och Regioner samt Svenskt Näringsliv.