Sjöfarten satsar på metanol till sjöss

Metanol kan bli ett framtida bränsle för fartyg. Det bedömer ett nystartat konsortium i Göteborg. Med en budget på drygt 32 miljoner kronor kommer de under två års tid att genomföra ett demonstrationsprojekt med att utveckla motorer för metanol och provköra dessa i verklig drift.

– Det pågår inga andra liknande projekt i världen på fartyg, säger Per Stefenson, Marin Standards Advisor på Stena Rederi AB.

Demonstrationsprojektet har föregåtts av forskningsprojektet Effship, där nio företag i Göteborg inom sjöfart deltog. Syftet med Effship var att ta fram konkreta lösningar för att minska sjöfartens energiförbrukning och öka användningen av förnybara bränslen.

– Där såg vi att utveckling av metanol som fartygsbränsle kunde vara intressant, men att vi behövde ett separat projekt kring detta och också fler partners, berättar Bengt Ramne, VD på ScandiNAOS.

I demonstrationsprojektet deltar ScandiNAOS, Stena Line, SSPA, Wärtsilä, Lloyds Register samt Methanex, som är världens största metnolföretag med bas i Kanada och danska Haldor Topsø, som tillverkar katalysatorer.

Strängare svavelkrav

– Att öka användningen av förnybara bränslen är en viktig fråga för sjöfartsnäringen. Strängare svavelkrav är på väg att införas och redan 2015 kan det komma avgaskrav på maximalt 0,1 procent här i Nordeuropa. Det kan jämföras med dagens krav på 1 procent. För att klara dessa krav behöver man använda dieselolja istället för tjockolja, men dieselolja är 45 procent dyrare än tjockolja så det påverkar ekonomin högst påtagligt, säger Per Stefenson.

Ett alternativ till dieselolja är att använda LNG, vilket en del fartyg använder redan idag. LNG är naturgas som har kylts ner till -163C. Därmed övergår gasen till vätska och volymen krymper till cirka 1/600. Att producera metanol från naturgasen är ett alternativt sätt att förvätska gasen och därmed göra den transporterbar.

– Vi ser stora fördelar med att använda metanol, bland annat att det är ett billigare bränsle än dieselolja och tjockolja, att det finns tillgängligt över hela världen, det går att lagra i fartygstankar och inte minst leder det till att vi kan minska utsläppen av svavel och kväveoxid, säger Bengt Ramne.

Ta fram nya motorer

I projektet kommer man under 2012 att fokusera på att få fram motorer som fungerar för metanol, vilket man genom Haldor Topsøs katalysator ska kunna uppgradera till dimetyleter (DME) som är ett bra dieselbränsle. Under nästa år planerar man att installera motorn på ett av Stena Lines ro-ro-fartyg, där den ska provköras under ett år.

– Förutom rena köregenskaper kommer vi också att undersöka säkerhetskraven och se över regelverket som idag inte är anpassat för metanol eller DME. Vi kommer också att genomföra de riskanalyser som krävs, avslutar Per Stefenson.

Av Ann-Sofie Borglund

Publicerad på Business Region Göteborg webb