Tjänster

Skribent:

Jag har specialkompetens inom miljö, klimat, energi, forskning och innovationer. Det är också inom dessa områden som jag huvudsakligen arbetar och har gjort sedan mitten av 90-talet. Jag skriver framförallt artiklar och reportage för människor som jobbar med dessa frågor, men har också uppdrag att skriva för personer som inte kan så mycket av dessa ämnen från början. Oavsett läsarnas kunskapsnivå ska texterna väcka lusten att få reda på mer kring en fråga. Jag skriver texter för tidningar, webb och nyhetsbrev.

Redaktör:

Att arbeta som chefredaktör innebär att man har den högsta journalistiska funktionen på en tidning. Det krävs att man har sinne för planering och prioritering från ax till limpa och gillar att ha många bollar i luften. Jag har lång erfarenhet som chefredaktör för Fjärrvärmetidningen, men också för kundtidningar för Tekniska verken i Linköping och FVB samt näringslivstidningen Dalslands Affärer. Mycket ska stämma för att en tidning ska bli bra, men med lång erfarenhet blir det lättare och slutresultatet bättre.

Oavsett om du arbetar med en fristående tidning eller kundtidning så handlar det om att fylla tidningen med ett intressant innehåll och få det i en form som känns tilltalande. Här kan jag hjälpa till att få din tidning att bli läsvärd och omtyckt av dina läsare.

Populärvetenskaplig journalist:

Forskning och utveckling handlar oftast om väldigt intressanta saker. Svårigheten för många är dock att förklara vad det faktiskt handlar om så att fler kan förstå. För att nå ut till en bredare massa kan det behövas en journalist som kan göra komplexa vetenskapliga samband mer lättförståeligt. Jag har under många år arbetat med att skriva populärvetenskapliga texter till tidningar, webb och nyhetsbrev. Dessa texter har i första hand handlat om forskning och utveckling rörande energi, miljö, klimat och teknik.

Jag skriver framförallt två typer av populärvetenskapliga texter. Främst handlar det om ny forskning och utveckling som behöver nå ut till användare, finansiärer och beslutsfattare, men också när forskning och utveckling har kommersialiserats och blivit en produkt eller en tjänst i ett företag. Då är det viktigt att få kunder att förstå nyttan med produkten eller tjänsten.

Oavsett målgrupp så krävs det att forskning och utveckling görs begriplig utan att den förenklas för mycket.